Regler & Betingelser

Læs disse betingelser for brug af webstedet og Styrk-Jeres-Parforhold© testen. Ved at tage webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen i brug accepterer du regler og betingelserne. Kan du ikke acceptere dem, må du ikke bruge webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen.

Brug af webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen
Styrk-Jeres-Parforhold© giver dig ret til at bruge webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen til personlig og kommerciel anvendelse, forudsat at du respekterer al ophavsret, varemærker og anden ejendomsret. Du er naturligvis velkommen til at linke til sider og informationer på dette websted.
Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra Styrk-Jeres-Parforhold©.
Al brug af materiale iht. disse betingelser på ethvert andet websted, elektronisk form eller i trykte medier er forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra Styrk-Jeres-Parforhold©.
Den partner, som du gennemfører Styrk-Jeres-Parforhold©, giver du tilladelse til, at pågældende både ser egne og den andens svar.

Ophavsret 
Webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale vil være en krænkelse af vore rettigheder som påtales.
Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen i enhver form er forbudt, og kan kun tillades med skriftligt samtykke.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Køb refunderes ikke. Der er ikke 14 dages fortrydelsesret eftersom Kunden ibrugtager Styrk-Jeres-Parforhold© testen umiddelbart efter køb og idet købet er under DKK 350 / EUR 50.

Brug af personoplysninger

Oplysningerne bruges til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan der eksempeltvist indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Styrk-Jeres-Parforhold I/S, skal du rette henvendelse til info@styrk-jeres-parforhold.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på sikre servere med begrænset adgang, som er placeret i overvågede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Du afgiver dog dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Skulle der ske databrud – det være sig internt eller eksternt – vil HumanAct jf. Justitsministeriets bestemmelser kontakte myndigheder og indberette til Datatilsynet.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Personhenførbare data slettes permanent efter 120 dage.

Links til andre websteder 
Hyperlinks til andre websteder fra dette websted er en service til dig. Styrk-Jeres-Parforhold© har ikke gennemset, kontrol over eller ansvar for disse websteder og deres indhold. Hyperlinks til andre websteder indebærer ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, og Styrk-Jeres-Parforhold© forbeholder sig ensidigt retten til at slette sådanne links. Anvender du disse hyperlinks, sker det på dit eget ansvar.

Webanalyse
For konstant at forbedre og optimere vores tilbud, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi tjenesteydelserne fra Google Analytics.

Google Analytics
Dette website benytter Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. (www.google.dk). Google (Universal) Analytics anvender metoder, som muliggør en analyse af din anvendelse af websitet, som for eksempel såkaldte „cookies“, tekstfiler, der gemmes på din computer. De genererede informationer om din anvendelse af dette website overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette website forkortes dermed IP-adressen før fremsendelse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater under aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der fremsendes fra din browser som en del af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie og refererer til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), til Google samt behandlingen af disse oplysninger hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin via det følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Dataindsamling via tredjepartsværktøjer til annoncering og statistikformål

Som en del af retargeting og annoncering betjener vi os af services fra tredjepart, som indsætter cookies i din browser. Det drejer sig herved om de følgende udbydere:

Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/dk/policies/technologies/ads/

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Ansvar 
Dit besøg og brug af dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen foregår på eget ansvar. Styrk-Jeres-Parforhold© er omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen, men da indholdet er udsat for ændringer, kan vi ikke garantere for, at indhold altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af den vil være uden afbrydelser. Styrk-Jeres-Parforhold© tilstræber at være omhyggelig med råd via dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen og vil svare efter bedste evne og overbevisning. Ved brug af oplysningerne fra webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen, må du derfor selv vurdere, eller i samråd med en professionel vurdere, om de givne råd er hensigtsmæssige og anvendelige i den aktuelle situation.

Ansvarsfraskrivelse 
Webstedet er en servicefunktion, som Styrk-Jeres-Parforhold© stiller til rådighed for offentligheden, og udelukkende af informationsmæssig karakter, hvorfor webstedet på ingen måde kan træde i stedet for en konkret rådgivning.
Alt materiale, indhold og rådgivning på dette websted stilles til rådighed, som det er og forefindes uden ansvar af nogen art, herunder garanti for de brugere, som køber testen. 
Styrk-Jeres-Parforhold© fraskriver sig ansvarn for eventuel erstatningspligt for skader af enhver art, som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Det gælder selv om Styrk-Jeres-Parforhold© måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.
Styrk-Jeres-Parforhold© kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i opbygning, materiale, produkter og priser på dette websted.
Brugere af dette websted accepterer, at Styrk-Jeres-Parforhold© er fritaget for ethvert ansvar for webstedets indhold, råd og vejledning, eller for brugen af disse.

Lovvalg og værneting 
Webstedet ejes og drives af Styrk-Jeres-Parforhold©. Du er indforstået med, at disse “Regler og betingelser” og dit brug af webstedet reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark. I forholdet mellem Styrk-Jeres-Parforhold© og brugerne gælder således dansk ret. Værneting for retssager mellem Styrk-Jeres-Parforhold© og brugerne skal være Retten i Aarhus. 

Kontakt:                    

info@styrk-jeres-parforhold.dk
Styrk-Jeres-Parforhold I/S
Morbærvej 17
8260 Viby J
Danmark
CVR 40850147

Opdateret 20.10.2019