Regler & Betingelser

Læs disse betingelser for brug af webstedet og Styrk-Jeres-Parforhold© testen. Ved at tage webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen i brug accepterer du regler og betingelserne. Kan du ikke acceptere dem, må du ikke bruge webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen.

Brug af webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen
Styrk-Jeres-Parforhold© giver dig ret til at bruge webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen til personlig og kommerciel anvendelse, forudsat at du respekterer al ophavsret, varemærker og anden ejendomsret. Du er naturligvis velkommen til at linke til sider og informationer på dette websted.
Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra Styrk-Jeres-Parforhold©.
Al brug af materiale iht. disse betingelser på ethvert andet websted, elektronisk form eller i trykte medier er forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra Styrk-Jeres-Parforhold©.
Den partner, som du gennemfører Styrk-Jeres-Parforhold©, giver du tilladelse til, at pågældende både ser egne og den andens svar.

Ophavsret 
Webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale vil være en krænkelse af vore rettigheder som påtales.
Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen i enhver form er forbudt, og kan kun tillades med skriftligt samtykke.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Køb refunderes ikke. Der er ikke 14 dages fortrydelsesret eftersom Kunden ibrugtager Styrk-Jeres-Parforhold© testen umiddelbart efter køb og idet købet er under DKK 350 / EUR 50.

Brugermeddelelser
Alt andet materiale, alle andre oplysninger eller meddelelser end af personlige karakter, som du overfører eller sender til dette websted, betragtes og behandles som ikke-fortroligt og uden ophavsret (Brugermeddelelser). Styrk-Jeres-Parforhold© har ingen forpligtelser i forbindelse med brugermeddelelser.

Links til andre websteder 
Hyperlinks til andre websteder fra dette websted er en service til dig. Styrk-Jeres-Parforhold© har ikke gennemset, kontrol over eller ansvar for disse websteder og deres indhold. Hyperlinks til andre websteder indebærer ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, og Styrk-Jeres-Parforhold© forbeholder sig ensidigt retten til at slette sådanne links. Anvender du disse hyperlinks, sker det på dit eget ansvar.

Ansvar 
Dit besøg og brug af dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen foregår på eget ansvar. Styrk-Jeres-Parforhold© er omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen, men da indholdet er udsat for ændringer, kan vi ikke garantere for, at indhold altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af den vil være uden afbrydelser. Styrk-Jeres-Parforhold© tilstræber at være omhyggelig med råd via dette websted/Styrk-Jeres-Parforhold© testen og vil svare efter bedste evne og overbevisning. Ved brug af oplysningerne fra webstedet/Styrk-Jeres-Parforhold© testen, må du derfor selv vurdere, eller i samråd med en professionel vurdere, om de givne råd er hensigtsmæssige og anvendelige i den aktuelle situation.

Ansvarsfraskrivelse 
Webstedet er en servicefunktion, som Styrk-Jeres-Parforhold© stiller til rådighed for offentligheden, og udelukkende af informationsmæssig karakter, hvorfor webstedet på ingen måde kan træde i stedet for en konkret rådgivning.
Alt materiale, indhold og rådgivning på dette websted stilles til rådighed, som det er og forefindes uden ansvar af nogen art, herunder garanti for de brugere, som køber testen. 
Styrk-Jeres-Parforhold© fraskriver sig ansvarn for eventuel erstatningspligt for skader af enhver art, som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Det gælder selv om Styrk-Jeres-Parforhold© måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.
Styrk-Jeres-Parforhold© kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i opbygning, materiale, produkter og priser på dette websted.
Brugere af dette websted accepterer, at Styrk-Jeres-Parforhold© er fritaget for ethvert ansvar for webstedets indhold, råd og vejledning, eller for brugen af disse.

Lovvalg og værneting 
Webstedet ejes og drives af Styrk-Jeres-Parforhold©. Du er indforstået med, at disse “Regler og betingelser” og dit brug af webstedet reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark. I forholdet mellem Styrk-Jeres-Parforhold© og brugerne gælder således dansk ret. Værneting for retssager mellem Styrk-Jeres-Parforhold© og brugerne skal være Retten i Aarhus. 

Kontakt:                    

info@styrk-jeres-parforhold.dk
HumanAct
Vesterport 3, 2
8000 Aarhus C
Danmark
CVR 29598959