Parforhold der lykkes: At give og få

Af Asger Neumann

For noget tid siden talte jeg med en kvinde som fortalte, at hun havde verdens sødeste mand. Han var altid nærværende og opmærksom, og havde en god fornemmelse af, hvordan hun havde det. Han spurgte altid ind til hvordan hendes dag havde været. Han planlagde altid ting, som han vidste, hun kunne lide. Han vidste altid, hvilke knapper han skulle trykke på, for at hun kunne nyde sex. Kvindens problem var, at hun nu sad med en skyldfølelse over, at hun kunne blive irriteret på ham. Hun synes jo, hun burde være taknemmelig, og at hun var meget heldig. Det var alligevel som om, at der manglede noget.

Det der manglede var, at han engang imellem gerne måtte være mere krævende. Hun manglede, at han ville have noget af hende. At han insisterede på sit behov, og at han begærede hende for hans egen skyld. Har denne kvinde for urealistiske forventninger til parforholdet? Eller er der noget i dette parforhold, der gør sig gældende i mange parforhold?

Der findes mange teorier, modeller og undersøgelser om ”den lykkelige kærlighed”. De optræder i alt fra dameblade til videnskabelige artikler. Hvis vi ville koge alle de pointer ind, som dameblade og videnskab finder, er det der ligger i bunden af gryden en yin og yang-agtig størrelse. Det vi finder er, hvad der kaldes kærlighedens eros og agape sider.

Den ene side, agapesiden, er netop, hvad den ovennævnte kvindes mand gør. Han bruger den side af kærligheden, der handler om at være der for den anden. Han er optaget af sin elskedes trivsel og behov, og gør ting, der opfylder disse behov. Den anden side af kærligheden, erossiden, handler om behovet for at ”få noget” fra den anden. Det handler om at ”kræve” at få dækket sine behov fra sin elskede. Det at der bliver stillet ”krav” signalerer til ens partner ”du har noget, jeg vil have” og ”der er et specielt behov for dig”. Med andre ord manglede ovennævnte kvinde en oplevelse af, at hendes partner stillede krav til hende, sådan at hun kunne udfylde nogle essentielle behov for ham.

Meget af dramaet i vores liv, og det man som psykolog ofte møder i terapien, handler om, at der er en dårlig balance i forholdet mellem disse to kærlighedssider; at give og få. Nu kan der være stor forskel på hvad vi kulturelt og personlighedsmæssigt, forventer af balancen mellem disse to sider. Den ene kan være godt tilfreds og nøjsom i forhold til kun at få lidt, og opleve glæden ved at give. Den anden har brug for en god og gensidig balance mellem de to sider. Den tredje forventer at ”den anden er der for mig”.

Som tommelfingerregel kan man dog sige, at hvis kærlighedsforholdet skal fungere, skal der være en eller anden fornuftig balance imellem de to kærlighedssider for begge parter. Hvis det bliver for ensidigt over lang tid, bliver det slidsomt og energien i forholdet falder. Måske begynder følelserne for den anden at blive mindre? Måske begynder man at tænke på, om en anden partner ville være bedre?

Hvordan er balancen mellem at give og få i dit parforhold? Oplever du, at der er en balance, som i begge trives godt med? Vores Styrk Jeres Parforhold© test, er en måde at få skabt en snak om dette i dit forhold.

No comments yet.

Skriv et svar