Se alle spørgsmålene I får stillet

Her kan du se de 60 spørgsmål, som indgår i testen:

dansk

graf-dansk

Styrk-Jeres-Parforhold© er en test, som I besvarer online.

Når I har besvaret testen, får I adgang til en opgørelse, der fortæller, dels hvor enige I er og dels hvor godt I kender hinanden.

Formålet med Styrk-Jeres-Parforhold© testen er, at I som par lader besvarelsen danne udgangspunkt for en struktureret dialog omkring jeres parforholds styrker og udfordringer.

Jeres svar vil falde i fire kategorier: Rød (udfordringer), Gul (både og) Grøn (styrke) og Orange (kendskab). Der medfølger en vejledning i, hvordan I mest hensigtsmæssigt griber opgørelsen an og vejledning i ”Den konstruktive par-dialog”.

Køb adgang til testen