Om testen

StyrkJeresParforhold© testen er for jer, som gerne vil bevare og udvikle jeres forhold. Parforholdstesten er et unikt redskab til at undersøge, hvordan I som par fungerer med hinanden. Hvordan det går med det indbyrdes samarbejde? Hvordan det går med at afstemme forventninger? Hvordan det går med at være kærester? Det er et redskab til at undersøge jeres oplevelse og vurdering af jeres forhold. Parholdstesten henvender sig til jer, der er etablerede og som har haft en eller anden form for dagligdag i mindst ½ år.

Testen spørger ind til de områder af et parforholds liv som vi fra en lang række psykologiske og sociale undersøgelser ved er centrale og vigtige områder. Parforholdstesten har den særlige kvalitet (i forhold til lignende test) at den både undersøger, dig og din stillingtagen (til en række temaer) og derudover tester din forståelse og indlevelse i, hvordan du tror, at din partner vil svare på samme spørgsmål. Psykologer kalder det evnen til mentalisering.

Styrk-Jeres-Parforhold© testen består af over 60 spørgsmål inden for 13 hovedkategorier som: hjemmet, familie, arbejde, sex, intimitet, fritid, stimulanser, personlighedstræk, m.fl.

StyrkJeresParforhold© er en test, som I besvarer online. Når I har besvaret testen, får I adgang til en opgørelse, der fortæller, dels hvor enige I er og dels hvor godt I kender hinanden. Formålet med Styrk-Jeres-Parforhold© testen er, at I som par lader besvarelsen danne udgangspunkt for en struktureret dialog omkring jeres parforholds styrker og udfordringer. Jeres svar vil falde i fire kategorier: Rød (udfordringer), Gul (både og) Grøn (styrke) og Orange (kendskab).  Der medfølger en vejledning i, hvordan I mest hensigtsmæssigt griber opgørelsen an og vejledning i ”Den konstruktive par-dialog”.

Endelig kan testens resultat måske give anledning til, at I ser et behov for at få en tredje part til at hjælpe jer med en dialog omkring de områder, der ser ud til at være svære, for eksempel i form af at opsøge en par- eller familieterapeut, hvis svarene viser, at jeres forhold reelt er truet.

StyrkJeresParforhold© er en test, som hver enkelt partner udfylder for sig selv, og hvert enkelt spørgsmål scorer partnerne både sig selv og sin partner. Man gætter således på, hvad man tror ens partner vil svare på det samme spørgsmål, som man selv er i færd med at svare på. Undersøgelser viser, at det at kende sin partner godt, kan fremme tilfredshed med forholdet. Derfor er den del med der handler om at ”gætte” partnerens svar.

Vi anbefaler at I tager parforholdstesten en gang om året, og bruger den som udgangspunkt for en dialog om jeres parforhold.

Testen er udviklet af psykologerne Braskov og Neumann, Aarhus

Tag testen her