Gift ved første blik: Holder det?

Af Asger Neumann

couple

Omkring 1,6 millioner danskere lever alene, og 46 % af de indgåede ægteskaber opløses igen. Hvad kan der gøres for at holde danskerne sammen? Kan vi ud fra videnskabens og eksperternes viden om ”et godt match” sikre mere succesfulde forhold? Programmet ”Gift ved første blik” på DR3 er et dansk udviklet tv-koncept, der tager dette spørgsmål op. Udover at underholde seerne, ville programmet også teste om arrangerede ægteskaber kan være lige så stabile og succesfulde som forhold der er udviklet ud af et mere klassisk forløb; vi tiltrækkes, vi forfører, vi erklærer vores forelskelse og vi formår at fastholde et kærlighedsforhold – også når forelskelsen har lagt sig.

I programmet siger singler ja til at indgå ægteskab, med en person de ikke kender, men som en række eksperter ud fra forskning mener, at de passer godt sammen med. Seerne følger parrene igennem fem uger: Fra bryllup til bryllupsrejse og frem til et forsøg på at få en almindelig dagligdag til at fungere. Efter disse fem uger skal parret så tage stilling til om de vil blive sammen eller skilles.

Gruppen af eksperter matchede par ud fra; personlighedstræk, tilknytning, interesser, værdier, holdning til det sociale, det seksuelle, kreativitet plus en række andre forhold. Eksperterne har hentet disse faktorer, ud af det forskningen fortæller os er vigtigt at tage hensyn til, hvis par skal matche og skabe et varende og stabilt liv sammen. Så set fra et videnskabeligt synspunkt, er programmet helt i orden.

Men det er jo ikke gået så godt, vel? 7 par igennem to sæsoner er det blevet matchet, og ingen af disse er blevet sammen. Det er jo egentlig mærkeligt, når parrenes personlighedsfaktorer matcher hinanden. Burde det så ikke virke?

Virkeligheden er måske langt mere bio-psyko-socialt komplekst end de matchningskriterier ekspertisen arbejder ud fra. De faktorer som eksperterne matcher igennem test og samtaler er bestemt vigtige, men det kan ikke forudse, hvordan mennesker reagerer, når de møder hinanden ansigt til ansigt, og når de gør sig erfaringer med hinanden i et virkeligt møde. Selv om forhold som; personens typiske emotioner, tanker og forestillinger, graden af selvtillid og selvværd er indregnet, sker der alligevel noget uforudsigeligt i mødet.

I det konkrete møde er der så meget mere på spil. Kroppenes reaktion på hinanden: Hvordan er oplevelsen af kontakt og ”gnist”?  Er der kemi i det humoristiske? Er der medsving i det erotiske? Hvordan udvikler det sig i mødet og over tid? Varer en umiddelbar fascination ved? Bevarer man en nysgerrighed og optagethed af den anden i samtalerne og efter mødet, eller bliver det kedeligt?

Og nok så vigtigt: ”Hvordan reagerer du på den måde, jeg reagerer på dig?”. ”Hvad er mine erfaringer som forfører eller forført?”. ”Tror jeg på mig selv lige nu?”. ” Får jeg modspil nok intellektuelt eller erotisk?”. ”Evner jeg at fange dine signalerne?”. ”Overser jeg invitationen, eller ser jeg mere invitation end der er?”.  Ser man når den anden i sit kropssprog siger; ”kom tættere på” eller ”du er lige lovlig tæt nu”, og evner man at regulere sig selv i forhold til dette? ”Bliver jeg nervøs, eller klemmer jeg på?” Alt dette kan først virkelig vurderes i mødet, uagtet at faktorerne matcher..

Og så er er spørgsmålet om hvad man finder ud af om sig selv, den anden og forholdet når man skal løse opgaver sammen, og når man skal samarbejde omkring livets små og store udfordringer. Evner man at gøre lighed eller forskellighed til en styrke, eller bliver det til irritation og/eller konkurrence? Kan jeg have tillid? Holder den anden ord? Tager den anden ansvar sammen med mig? Er den anden klar i sin kommunikation og siger fra og til på en måde som jeg kan lide? Kan jeg have og give respekt?

Alle disse spørgsmål skal reelt også kunne besvares for at kunne afgøre om ”det holder”, og måske der kun skal være meget få skæve svar, før det ikke går op.

Når mennesker mødes er forudsætningen for at ”det bliver til noget” komplekst, sårbart og rigtig svært at forudsige. Heldigvis. Ville den sidste magi ikke være tabt, hvis det var anderledes?

I øvrigt har 150 mænd og 400 kvinder ifølge BT meldt sig til deltagelse i 2016 udgaven af programmet. Så må fremtiden vise, om parrene i den nye sæson kan få personligheden, kærligheden, kemien og alt det ekstra der følger med når vi indgår i et partnerskab, til at gå op i en højere enhed.